top of page
Connecting Dots

What If Akadeemia

What If we bend space and time

What If akadeemia missioon on tuua kokku ruumiloome valdkonna ekspertide võrgustik ning luua ühine sõnavara ja teineteise mõistmine kogu keskkonna loomise elukaares – arendusprojekti planeerimisest püstitatud keskkonna halduseni.

 

Meie usume, et teadmised on võti, et toime tulla tänapäeva maailma komplekssete ja kiirelt muutuvate probleemidega. Kvaliteetse elukeskkonna loomisel osaleb suur hulk väga erinevate valdkondade spetsialiste. Et suudaksime ühiselt meie ette asetuvaid väljakutseid lahendada peame mõistma, et tegutseme ühises ruumiloome raamistikus ja peame suutma omavahel rääkida ühises keeles. 

Ainult tugeva ühise rindena suudame leida lahendusi planeedi päästmiseks kliimakatastroofist, luues samas kõigile järjest kvaliteetsemat ruumi elamiseks, töötamiseks ja vaba-aja veetmiseks. Akadeemias uurime, kuidas kontseptsioonid nagu 15-minuti linn, ruumide ristkasutus, tehaseline ehitus, ruumielementide taaskasutus võimaldavad reaalselt vähendada materjalide raiskamist ja viia ehitatud keskkonna CO2 jalajälje miinimumini. What If tiim arendab end pidevalt, et oma kompetentsi nendes teemades kasvatada ning oma klientide ning partnerite võrgustikus ühiseid väärtusi kasvatada.

What If viib läbi loenguid Eesti Kunstiakadeemias ning Sisekaitseakadeemias. Samuti oleme loonud Targa Tellija koolitusprogrammi kinnisvaraomanikele. Selle abil saavad kõik huvilised erasektorist ning erinevatest riigiasutustest ja kohalikest omavalitsustest omandada laiapõhjalised teadmised ruumilise keskkonna kavandamise printsiipidest. Anname eluliste näidete põhjal ülevaate erinevatest väljakutsetest ning võimalike lahenduste stsenaariumitest, kuidas kvaliteetse elukeskkonna loomist kavandada. 

 

Kui soovid end nendel teemadel täiendada ning luua uusi tutvuseid teiste ruumiloome ekspertidega, siis kirjuta oma soovist lähemalt – akadeemia@whatif.ee

bottom of page