210516_KKM_D_Atrium_Render_01_highres.png

Keskkonnamaja peaprojekteerimine

baltikumi suurim puithoone

Lähtudes Kavakava arhitektide arhitektuurivõistluse võidutööst juhtis What If'i meeskond kogu ehitusprojekti koostamisse kaasatud meeskonda eskiisist tööprojektini.

Skoop

Hoone koosneb kolmest maapealsest mahust, mida ühendab maa-alune parkimise, abi- ja hoidlaruumide korrus. Kasulik netopind hoones on ca 25 000 m2, välialade maht ca 10 000 m2. Kavandatav töötajate arv hoones on 600+.

Karakter

Kolm maapealset hoonemahtu on kavandatud läbivalt puitkonstruktsioonides. Iga hoone testib eksperimentaalselt erinevaid uusi konstruktsioonitüüpe ning kaasaegse töökeskkonna ruumilisi lahendusi. Kõiki hooneosasid läbib alumisel tasapinnal Eesti Loodusmuuseumi ekspositsiooniala. Dokihoone esimene korrus on avalikkusele ligipääsetav kogukonda võimestav kohalik keskus. Hoone maastikuarhitektuur seob üheks tervikuks Kalamaja pargi ja mereäärse promenaadi.

Suurim väljakutse

Suurim väljakutse oli saada Päästeametilt ehitusluba nii suurele puidust hoonele, mille osas varasemad referentsid puudusid. Täiendav ülesanne oli ühe hoone sees funktsionaalselt, ruumikvaliteetide osas ja turvaliselt tööle panna nii erinevad funktsioonid nagu avalik muuseum ning Keskkonnaministeeriumi töötajate ruumid. Otsisime innovaatilisi energiatõhusaid lahendusi, mis sellist hoonekompleksi võimendaksid. Välialadel kavandasime tervikliku neljast mini-pargist koosneva maastikulahenduse suure avaliku tähelepanu all ja meretuultele avatud piirkonnas.

Tiim

Kavakava arhitektid

WHAT IF

PNL & IC Project Management

Estkonsult & Estkonsult keskkonnatehnika

Fireplan

PINK sisearhitektid

Kino maastikuarhitektid

EXTech Design

Kajaja Acoustics

eD insenerid & Teleprojekt

Eule

Firetek

AKU Collective

TalTech

Enara glass solutions

Metos, Medkoe, Külminaator, Datel, Laomaailm