concept-design_copyright-Wingardhs-1377x900.png

Viru Keskuse ümberehituse peaprojekteerimine

Keskus 2.0 tallinna südames

Lähtudes Wingardh's arhitektide arhitektuurivõistluse võidutööst juhtis What If koostöös kohaliku 3+1 arhitektide meeskonnaga kogu ehitusprojekti koostamisse kaasatud meeskonda eskiisist tööprojektini.

Skoop

Ca 75 000 m2 brutopinda. Olemasoleva Viru Keskuse hoone rekonstrueerimine kaasaegseks äri-, kaubandus- ja meelelahutuskeskuseks.

Karakter

Kõikide olulisemate üldalade rekonstrueerimine, uute funktsioonide lisamine ja logistiliste läbimurrete kavandamine annab keskusele täiesti uue ilme ja toimimise loogika. Kuna keskus toimib hetkel päevas ligi 50 000 külastajaga terminalina, siis otsisime võimalusi, kuidas luua maksimaalselt uudne ja inspireeriv kasutajakogemus kõigile erinevatele sihtgruppidele. Toitlustuse, wellness'i ja uute kaubanduskontseptsioonide lisamine muudab keskuse tuleviku muutustele vastupidavamaks ja paindlikumaks.

Väljakutsed

Olemasoleva hoonekompleksi kohta usaldusväärsete projektide jm jooniste kogumine, sorteerimine ja täiendavate lisauuringute teostamise korraldamine. Ehituse kavandamine ja uuringute teostamine arvestades, et üürnikud peavad saama maksimaalselt häirimatult hoones tegutseda. Algse visiooni pidev kohandamine ja optimeerimine olemasoleva hoone üllatustest tulenevate muudatustega.

Tiim

Wingardh Arkitektkontor

Kolm Pluss Üks arhitektid

WHAT IF

Novarc Group AS

Rovalis

Kajaja Acoustics

Joonprojekt

Aksiaal

Vaimar Engineering

Ekspertiis ja Projekt

Civen